Certified Paramedic


השתלות שיניים בחיפה - רופא מומחה להשתלת שיניים בחיפה והצפון

קרא עוד...

השתלות שיניים בחיפה - רופא מומחה להשתלת שיניים בחיפה והצפון


רפורמת טיפולי השיניים לילדים

לקראת התקציב הדו שנתי של אלפיים ותשע ואלפיים ועשר נפל דבר בישראל. לראשונה התערב הדרג הפוליט בברוטאליות בהחלטה המקצועית של ועדת סל התרופות שעה שסגן שר הבריאות (הסמכות העליונה במשרד בהעדר שר בריאות מכהן) הרב יעקב ליצמן מיהדות התורה, קבע שטיפולי שיניים לילדים ימומנו מתוך תקציב סל התרופות.

ההחלטה השערוריתית גרפה תגובות רבות לכאן ולכאן אך בסופו של דבר בשל כוחוה של המפלגה החרדית הקטנה כלשון מוזניים בממשלה הועברה ההחלטה ברוב קולות.

על פי ההחלטה, ילדים עד גיל שמונה עשרה יזכו בטיפולי שיניים ללא תשלום במסגרת ביטוח הבריאות הממלכתי, החלטה שהיא אמנם בעלת ערך חברתי גבוה למדיי אולם יש לה גם פנים אחרות.

בסופו של דבר, תקציב משרד הבריאות הוא מוגבל. אם היה אפשר לממן כל טיפול אפשרי בחינם המצב בארץ היה נפלא אבל בגלל שיקולים תקציביים שונים נאלצת הממשלה לבצע החלטות כואבות ולהותיר מחוץ לסל התרופות טיפולים מאריכי חיים ומשפרי איכות חיים של חולים רבים.

המבקרים טענו שסגן שר הבריאות קיבל את ההחלטה מתוך מניעים פופוליסטיים ושהוא נחוש להצטייר כצדיק בעיני רבים מבני קהילתו שהם כידוע בעלי משפחות מרובות ילדים ומעט מאוד כסף מיותר לטיפולי שיניים במידת הצורך. כמובן שגם המבקרים החריפים ביותר של הרפרומה מסכימים שחשוב מאוד לממן איך שהוא ביקור חצי שנתי לילדים אצל רופא שיניים ושהזנחה בגלל מצוקה תקציבית של התא המפחתי עלולה להוביל למצב קשה ביותר בהמשך הדרך אולם הטיעונים נגד ההחלטה הם כבדי משקל לא פחות.

הטיעונים שכנגד אומרים שכל טיפול או תרופה שנכנסת לסל התרופות עושה זאת על סמך קריטריונים רפואיים- מקצועיים ברורים שהחשוב בהם הוא היכולת של התרופה להציל חיים. כאשר טיפול שאינו מציל חיים נכנס לסל התרופות הדבר נעשה על סמך שיקולים ופרמטרים רבים שטיפולי השיניים לא עומדים באף אחד מהם.

לסיכום הדברים אפשר לומר שיתכן שחלק מהמתנגדים יתנגדו להצעה רק בשל מוצאו הסקטוריאלי של סגן השר, אולם מוטב היה אילו ההחלטה הבאמת חשובה הזו הייתה מתקבלת באמצעות מנהל תקין אחרי שקיבלה אסמכתא של ועדה להשתלות שיניים בחיפה מקצועית שאינה נגועה בשיקולים פוליטיים.

פרטים באתר dr-finkelshtein.co.il

צור קשר


Thank You ! Your email has been delivered.